Čerpání příspěvku VZP u nás

20.01.2021

Pokud patříte mezi aktivní bezplatné dárce krve, krevní plazmy, destiček, nebo kostní dřeně a jste pojištenci VZP i v roce 2021 můžete čerpat finanční příspěvky na rehabilitační aktivity v našem zařízení a to až do výše 1 500 Kč. V případě, že jste oceněným neaktivním dárcem, příspěvek na tyto aktivity je 500 Kč. Veškeré informace získáte na webových stránkách VZP.