Personální obsazení

Mgr. Pavel Homolka

registrovaný fyzioterapeut - oprávněn k výkonu povolání bez lékařského dozoru

Absolvent magisterského studia oboru fyzioterapie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze v Motole. 

Absolvované kurzy: 

 • Aktivní segmentální centrace - Dr. Pavel Švejcar
 • Vojtova reflexní lokomoce (část A) - RL Corpus Olomouc
 • Funkční manuální medicina - MUDr. Miroslav Tichý
 • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu - Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, Společnost pro myoskeletární medicinu
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů - Dr. Pavel Švejcar
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence - PhDr. Petra Vondrašová
 • Podiatrické minimum - vyšetření na podoskopu a systémem PodoCam
 • Práce s vložkami Vasyli Medical
 • účast na 1. ročníku mezinárodní konference Fyzioterapie 2009 - akreditované zařízení MZČR Rehaspring
 • účast na 2. ročníku mezinárodní konference Fyzioterapie 2011 - akreditované zařízení MZČR Rehaspring
 • MEDsport sympozium 2011 - téma: komplexní péče o nohu


Mgr. Lucie Hasilová

registrovaný fyzioterapeut - oprávněn k výkonu povolání bez lékařského dozoru

Absolventka bakalářského studia oboru fyzioterapie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve Vinohradech, magisterský titul získala v oboru Rehabilitační a psychosociální péče na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 

Absolvované kurzy:  

 • McKenzie diagnostika a terapie pohybového aparátu, část A až D - McKenzie Institut CR
 • Manuální terapie dle Mojžíšové - Dr. Pavel Švejcar
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů - Dr. Pavel Švejcar
 • Metoda aktivní segmentální centrace - Dr. Pavel Švejcar
 • Kinesiotaping
 • Metoda Roswithy Brunkow a její využití v prevenci a terapii poruch pohybového aparátu - PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová
 • Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence - PhDr. Petra Vondrašová